Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose
apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: • Stiprinti asmens savybių ir verybių ugdymą. • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Programos paskutinį kartą atnaujintos 2008–2011 m. (lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.). Atnaujintos bendrosios programos, kurios mokyklose bus pradėtos diegti nuo 2023 mokslo metų.

Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Balsių progimnazijos UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024 m.m. 143.96 KB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 1-4 kl. mokinių tėvai 1.52 MB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 5-8 kl. mokinių tėvai 1.39 MB

Naudingos nuorodos apie Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Mokykla 2030

 

Atnaujinta: 2024-03-23
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS