Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-02-02 13:37 Puslapis atnaujintas: Atviri duomenys
2. 2023-02-02 13:28 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
3. 2023-02-02 13:27 Puslapis atnaujintas: Teisinė informacija
4. 2023-02-01 16:18 Naujiena sukurta: Piešinių konkursas „Seku seku pasaką“
5. 2023-02-01 16:11 Naujiena sukurta: Paroda „Vilnius miniatiūrose“
6. 2023-02-01 08:16 Dokumentas sukurtas: 2023 m. sausio mėnesio mokyklos veiklos planas
7. 2023-01-27 09:30 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į progimnaziją
8. 2023-01-26 15:59 Naujiena sukurta: Vilnius 700
9. 2023-01-26 08:48 Naujiena sukurta: Ekskursija Vilniaus saugaus miesto centre
10. 2023-01-25 16:11 Naujiena atnaujinta: 5-8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas
11. 2023-01-25 16:01 Naujiena atnaujinta: Su 700 -uoju Jubiliejumi, amžinai jaunas Vilniau!
12. 2023-01-25 13:56 Puslapis atnaujintas: Konsultacijos mokiniams
13. 2023-01-25 11:45 Naujiena sukurta: Vilniaus miesto vaikinų tinklinio varžybos
14. 2023-01-25 11:28 Naujiena sukurta: 5-8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas
15. 2023-01-23 13:59 Naujiena sukurta: Su 700 -uoju Jubiliejumi amžinai jaunas, Vilniau!
16. 2023-01-18 09:21 Naujiena sukurta: Informacija dėl nacionalinio mokinių pasiekimų patikinimo (NMPP)
17. 2023-01-16 08:22 Naujiena sukurta: Vaiko emocinė gerovė
18. 2023-01-13 15:53 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.
19. 2023-01-13 15:51 Naujiena sukurta: 2g klasės mokiniams svarbi, reikšminga Sausio 13-oji
20. 2023-01-13 10:08 Naujiena sukurta: Sausio 13-osios minėjimas Balsių progimnazijoje
21. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas
22. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas
23. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės
24. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės
25. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
26. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Duomenų valdytojo veiklos įrašas
27. 2023-01-11 11:52 Dokumentas atnaujintas: Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
28. 2023-01-11 11:52 Dokumentas sukurtas: Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės
29. 2023-01-10 13:00 Naujiena sukurta: Akcijos „Stebuklo matematika“ padėka
30. 2023-01-10 11:34 Dokumentas išstrintas: Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2021 m. III ketv.
31. 2023-01-10 11:33 Dokumentas išstrintas: Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m. I ketv.
32. 2023-01-10 11:33 Dokumentas sukurtas: Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.
33. 2023-01-10 10:02 Dokumentas sukurtas: 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita
34. 2023-01-10 09:43 Dokumentas išstrintas: 2019 m. įsigytų vadovėlių ataskaita
35. 2023-01-10 09:02 Naujiena sukurta: Manai elektroninės cigaretės - saugu? Galvok iš naujo
36. 2023-01-10 08:31 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į progimnaziją
37. 2023-01-10 08:29 Puslapis atnaujintas: Nuotolinis ugdymas
38. 2023-01-10 08:27 Dokumentas išstrintas: 2021 m. veiklos planas
39. 2023-01-10 08:27 Dokumentas išstrintas: 2020 m. veiklos planas
40. 2023-01-10 08:24 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas
41. 2023-01-10 08:22 Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas
42. 2023-01-10 08:20 Dokumentas atnaujintas: Metodinės tarybos nuostatai
43. 2023-01-10 08:20 Dokumentas išstrintas: Metodinės tarybos nuostatai, 2015-09-11
44. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 5 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas
45. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 4 priedas. Etninės kultūros programos integravimo aprašas
46. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 3 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas
47. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 2 priedas. Ugdymo dienų turinio įgyvendinimas
48. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 1 priedas. Žmogaus saugos programos temų integravimas 5-8 klasėse
49. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos planas
50. 2023-01-10 08:18 Dokumentas išstrintas: 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos planas

 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35