Apie progimnaziją

Balsiai – viena sparčiausiai besivystančių Vilniaus miesto dalių, kurią iš vakarų supa Verkių regioninis parkas, o rytuose skalauja srauni Neris. Balsių mikrorajono gatvės, pavadintos pagoniškais baltų dievybių vardais, saugo senosios kultūros simbolius. Plečiantis mikrorajonui, kilo poreikis kurti bendruomenės kultūros židinį – mokyklą.  2010 m. Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, bendruomenės ir UAB „Merko statyba“ atstovai į mokyklos pamatus įleido kapsulę su laišku bei linkėjimais mokyklai ir ateities kartoms.

Viešosios ir privačios partnerystės principu, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, 2011 m. vietovėje duris atvėrė moderni Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla – daugiau nei 11 tūkst. kv. m., trijų aukštų pastatas, kuriame telpa per 800 mokinių. 

 

Tai pirmoji nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vilniuje pastatyta mokykla, projektuota kaip naujo tipo švietimo įstaigos etalonas. Skandinavijos šalių švietimo įstaigų pavyzdžiu parengtas mokyklos projektas (aut. archit. Sigitas Kuncevičius) įgyvendino modernių mokyklų reikalavimus. Mokyklos pastatą sudaro šachmatų principu išdėliotas tarpusavy sujungtų triaukščių korpusų kvartalas. Patalpos suskirstytos pagal mokinių amžiaus grupes, kurių kiekviena turi rekreacinę zoną bei asmenines daiktų saugojimo spinteles. Pastato centre įsikūrusi dviejų aukštų biblioteka su skaitykla. Įrengta universali renginių salė. Tarp tarpusavy sujungtų mokyklos korpusų įsikūrę jaukūs kiemeliai – žaidimų, gėlynų, meno kūrinių erdvės. Prie mokyklos įrengta didelė dviračių saugojimo aikštelė.

Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais buvo suformuota 2 priešmokyklinio ugdymo, 13 pradinio ugdymo ir 12 pagrindinio ugdymo klasių komplektų. 

Nuo mokyklos įkūrimo iki 2019 m. jai vadovavo socialinių mokslų (edukologija) daktarė Loreta Kačiušytė-Skramtai.

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2288 „Dėl Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Balsių progimnaziją.

Dėl kasmet augančio mokinių skaičiaus Vilniaus miesto savivaldybei nutarus plėsti Balsių progimnaziją, 2020 m. kaimynystėje (Balsių g. 20) duris atvėrė Balsių progimnazijos pradinės mokyklos priestatas. Tai 4905 m2 ploto, dviejų aukštų pastatas, kuriame mokosi daugiau nei 600 mokinių. Erdvioje ugdymo įstaigoje įrengti du skirtingų aukščių korpusai, tarpusavyje sujungti įstiklinta galerija. Abiejuose korpusuose suprojektuoti vidiniai kiemai. Kuriant mokyklos interjerą ir aplinką, buvo atsižvelgta į pradinių klasių mokinių amžių bei poreikius – koridoriuose įrengtos spalvingos poilsio ir žaidimų zonos. Pradinės mokyklos skyriuje mokosi 1-3 klasių mokiniai. 

Vilniaus Balsių progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programos. Mokykloje plačiai išvystyta neformalaus ugdymo veikla: veikia daugiau nei  60 neformalaus ugdymo būrelių, kurių veiklose dalyvauja apie 70 proc. visų mokykloje besimokančių mokinių.

Balsių progimnazijoje dirba įvairių kvalifikacijos kategorijų mokytojai (mokytojai, vyr. mokytojai, metodininkai, ekspertas), neformalaus ugdymo mokytojai, visos dienos mokyklos mokytojai, 2 raštinės darbuotojai, 2 bibliotekos darbuotojai, IT specialistas. Pagal poreikį mokiniams teikiama logopedo, spec. pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. Mokyklos administraciją sudaro 6 asmenys (direktorius ir 5 pavaduotojai).

Nuo 2021 m. Vilniaus Balsių progimnazijai vadovauja geografijos mokytoja, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Giršvildienė.

2021-2022 m. m. progimnazijoje suformuoti 52 klasių komplektai, šiuo metu mokosi 1321 mokinys.

Balsių progimnazija yra akredituota institucija, kurioje skatinamos savanorystės ir bendruomeniškumo idėjos. Pagal sutartį su Europos jaunimo savanorių tarnyba mokykloje patirtimi dalijasi ir kompetencijas tobulina keletas ES šalių jaunuolių. 

Juosiama Verkių regioninio parko ir globojama Balsių mitologinio parko dievybių mokykla savitai puoselėja senosios lietuvių kultūros simbolius ir etnografines tradicijas. Balsių progimnazijoje kasmet pasirenkamas mokyklos metų simbolis (ugnis, žemė, vanduo, oras, saulė, paukštis, medis, bitė, žaltys, verpstė), kuris įkūnija amžinąsias vertybes, vienijančias gausią mokyklos bendruomenę.

 

Atnaujinta: 2024-07-04
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!