Archyvas 2023 vasaris
Mokykloje vyks nuotolinė konferencija apie mokinio kompetencijų ugdymą.
Aštuntokai dalyvavo tarpmokykliniame oratorių konkurse anglų kalba.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo nepaprastoje „Vaikų žemės“ pamokoje.
Eskponuojama 7 klasių mokinių kūrybos darbų paroda ,,Kaukė“.   
8 klasės mokiniai surinko įvairių autorių mintis apie meilę
Liepa Veronika Borevičiūtė dalyvavo istorijos olimpiadoje.
Prancūzų kalbos mokytoja Edita Dailidienė dalyvavo ERASMUS+ seminare.
Jau antrus metus tęsiasi 2E klasės bendradarbiavimas už mokyklos ribų. 
Ugdymo karjerai grupės pedagogai suorganizavo dar vieną susitikimą aštuntokams.
Mums svarbu, kad mokiniai sąmoningai įsitrauktų į mokymosi procesą.
Ugdymo karjerai grupės nariai organizavo paskaitą mokyklos aštuntokams. 
Pelnytos prizinės piešinių konkurso „Seku seku pasaką“ vietos.