Socialinis pedagogas

Laima Krincė Socialinė pedagogė (1-4 klasės)

1-3 klasių skyrius, Balsių g. 20, 103 kab.

Kontaktai Telefonas +370 620 12301

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Koordinuoja 1-8 kl. nemokamo maitinimo organizavimą ir jo apskaitą mokykloje.
 • Koordinuoja 1-4 kl. mokinių pieno ir vaisių programas.
 • Kuruoja 1-8 kl. NEMIS - mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą ir duomenų suvedimą.

 

Snieguolė Steponavičienė Socialinė pedagogė (5-8 klasės)

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 150 kab.

Kontaktai Telefonas +370 618 09746

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka šviečiamąjį-informacinį prevencinį darbą.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
   
Atnaujinta: 2024-04-29
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
4. 10.45 - 11.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS