Logopedas

Laura Katinienė Logopedė (1-3 klasės)

1-3 klasių skyrius, Balsių g. 20, 154 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus).
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu).
 • Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

 

Dovilė Girdauskienė Logopedė (4-8 klasės)

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 149 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos būklę, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas.
 • Logopedinių pratybų metu padeda mokiniams taisyti garsų tarimo sutrikimus, ugdyti foneminį suvokimą, kalbos gramatinį taisyklingumą, rišliąją kalbą ir žodyną. Taip pat padeda mokiniams, susiduriantiems su mokymosi sutrikimais (skaitymo ir rašymo).
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokyklos pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos klausimais.
   
Atnaujinta: 2024-04-29
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
4. 10.45 - 11.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS