Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Skiriamas dėmesys individualiai kiekvieno vaiko pasiekimų pažangai.

Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas. Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse ir kitur.

Pirmosios užsienio kalbos pradedama mokytis 2 klasėje.

Įgyvendinant pradinio ugdymo programos turinį, mokykla siūlo rinktis pagilintą gamtamokslinio ugdymo arba finansinio raštingumo programą. 

 

 

Už pradinį ugdymą progimnazijoje atsakingas asmuo

Renata Jonušauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1-4 klasės)

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1-3 klasių skyrius, Balsių g. 20, 247 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

07.30 – 13.00

15.00 – 16.30

12.00 – 12.30  

Antradienis

07.30 – 16.30 12.00 – 12.30 10.00 – 12.00

Trečiadienis

07.30 – 14.00

15.00 – 17.30

12.00 – 12.30  

Ketvirtadienis

07.30 – 14.00

15.30 – 17.30

12.00 – 12.30  
Penktadienis

07.30 – 16.30

12.00 – 12.30 13.00 – 15.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35