Svarbu!
  • Paskelbta: 2022-06-07
  • Kategorija: Svarbu!
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai po 2-o Priėmimo komisijos posėdžio.
  • Paskelbta: 2022-06-02
  • Kategorija: Svarbu!
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai po 1-o Priėmimo komisijos posėdžio.
  • Paskelbta: 2021-12-15
  • Kategorija: Svarbu!
Tėvų informavimo vakaras vyks gruodžio 21-22 dienomis. 
  • Paskelbta: 2021-11-30
  • Kategorija: Svarbu!
Pradinių klasių mokiniai turi dėvėti medicinines kaukes nuo gruodžio 1 d.
  • Paskelbta: 2021-11-04
  • Kategorija: Svarbu!
Rudens atostogos mokiniams prailginamos iki lapkričio 9 d. imtinai.