ERASMUS+ KA2 Cultural heritage: cherishing the past, building the future („Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“)

 

 

Projekto pradžios data: 2018-09-01

Projekto pabaigos data: 2020-06-30

Veiksmo tipas: Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių mokinių žinių apie savo šalies paveldą gilinimas, pasirinktų temų pristatymas projekto partneriams interaktyvių ir tiesioginių edukacinių užsiėmimų pagalba 

Projekto grupės nariai, dalyviai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Jurgaitienė – projekto vadovė; sekretorė M. Cibulskytė - projekto administratorė; pradinių klasių mokytojos M. Ruzgaitė ir L. Bernadickienė– projekto grupės narės; 2c, 3e klasių mokiniai ir jų tėveliai/globėjai – projekto dalyviai.

Projekto prioritetai: - Europos kultūros paveldo socialinė ir lavinamoji vertė. - Atviras ugdymas ir naujoviška praktika skaitmeninėje eroje.

Projekto partneriai: mokyklos iš Kipro, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos.

Projekte numatyti 5 mobilumai, vieno jų metu mūsų mokykla bus priimančioji institucija.

Projektu siekiama sustiprinti Europos kultūros paveldo socialinę ir lavinamąją vertę, paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis, akcentuoti jo svarbą Europos ateities kūrime pasitelkus jaunimą. Ypatinga projekto misija – tarpkultūrinio dialogo skatinimas kuo jaunesniame amžiuje, todėl šešių projekte dalyvaujančių šalių mokyklų pradinių klasių mokiniai bus skatinami nuolat komunikuoti tarpusavyje, kartu vykdyti interaktyvias veiklas ir susipažinti su kitų šalių paveldu bei pristatyti savąjį. Bendraudami vaikai ne tik įgis daugiau bendravimo įgūdžių ar patobulins anglų kalbos žinias, bet sužinos pavienių žodžių reikšmę lenkų, rumunų, italų, ispanų, graikų kalbomis, savaip vizualizuosis projekto partnerių pristatomus paveldo objektus, išmoks gerbti kitų šalių kultūrą. Ugdymo ir ugdymosi dėka jaunuomenėje susiformuos gilesnis iš praeities įgyto kultūrinio paveldo pojūtis, ilgainiui tapsiantis neatsiejama gyvenimo dalimi

Vienas projekto tikslų – naujoviškų ugdymo metodų, apimančių kultūros paveldo temą pradinio ugdymo programose, kūrimas. Kadangi didžiuma veiklų siesis su skaitmeninėmis technologijomis, projekte įgytus įgūdžius bus galima taikyti platesniu mastu. Tuo pačiu, klasėje pasitelkus technologijas, atsinaujins ir praturtės turima mokomoji medžiaga. Konkretus tikėtinas rezultatas – skaitmeninėmis priemonėmis parengtas viešai prieinamas pamokų šablonų komplektas, pritaikytas pagal visų dalyvaujančių mokyklų reikmes ir turimas priemones, t. y. su galimybe pasitelkti tiek interaktyvias, tiek neinteraktyvias programas. 

Projektas skatins įgūdžių ir kompetencijų lavinimą, sklandesnę veiklą skaitmeninėje aplinkoje, saugų interneto vartojimą, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, kritinį mąstymą. 

Projekto apžvalga

 

 

Atnaujinta: 2024-03-23
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.