Gamtamokslinės klasės

Gamtamokslinis ugdymas 1-4 klasėse yra plati, sudėtinga, įvairialypė sritis, kurioje perteikiamos ne tik gamtamokslinės, bet ir ekologinės, istorinės, sveikos gyvensenos, socialinės žinios. Pamokos apima floros bei faunos, chemijos, fizikos žinių pradmenis ir daugelį kitų disciplinų. Kartu siektina, kad mokiniai galėtų patirti pažinimo džiaugsmą, išmoktų dalyvauti sprendžiant įvairias problemas, tiek susijusias su gyvąja, tiek su negyvąja gamta, atsakingai priimtų sprendimus, ugdytųsi vertybines nuostatas, įgalinančias tapti brandžiomis asmenybėmis.  Gyvąją ir negyvąją gamtą mokiniai tyrinėja ir analizuoja natūraliomis gamtos sąlygomis, atliekant stebėjimus ir tyrinėjimus lauko erdvėse, integruojant į kitus mokomuosius dalykus. Pradiniame ugdyme įgytos pasaulio ir artimiausios aplinkos, taip pat savęs kaip asmenybės suvokimo žinios sudaro kertinį pamatą tolesnei mokinio raidai aukštesnėse klasėse.

Nuo 2014 m. Vilniaus Balsių progimnazijoje  pradėtos formuoti  gamtamokslinio ugdymo klasės pradiniame koncentre. Šių klasių mokiniai turi 2 pamokomis per savaitę daugiau nei bendrojo ugdymo klasės. Pamokų metų gilinamos pasaulio pažinimo temos. 

Atnaujinta: 2024-03-23
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS