Administracija

direktore.jpg

Soc. m. dr. Loreta Kačiušytė Skramtai

Direktorė

I vadybinė kategorija

Muzikos mokytoja metodininkė

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas antradieniais 16.00-18.00 val.
Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El. paštas loreta@balsiumokykla.lt

Gyvenimo aprašymas

Veiklos užduotys

2018 m. direktorės Loretos Kačiušytės Skramtai veiklos ataskaita
Virginija.jpg

 

Virginija Giršvildienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13.00-18.00 val., trečiadieniais 15.00-18.00 val.

Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt                          

Gintare-Jurgaitienė.jpg

Gintarė Jurgaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

Pradinių klasių mokytoja

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas ketvirtadieniais 8.00-10.00 val.
Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas gintare@balsiumokykla.lt 

20130902_205356.jpg

 

Ramūnas Sinkevičius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

III vadybinė kategorija

Choreografijos mokytojas metodininkas

El.paštas ramunas.sinkevicius@balsiumokykla.lt 

Viktorija

Viktorija Strazdienė                                           

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

El. paštas viktorija.strazdiene@balsiumokykla.lt

Renata Jonušauskienė

L.e.p.direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas trečiadieniais 13.00-15.00 val.
Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Jonas Jonikaitis

L.e.p.direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas antradieniais 14.00-16.00 val.
Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt

 

Dainora Tananienė

Raštinės vadovė

El. paštas dainora.tananiene@balsiumokykla.lt

Marija Cibulskytė

Sekretorė

El.paštas marija.cibulskyte@balsiumokykla.lt

Vaiva Petrauskienė

Bibliotekininkė

El. paštas vaiva@balsiumokykla.lt 

Jonas Jonikaitis

IKT specialistas (TAMO dienynas, Mokinių pažymėjimai)

El.paštas jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt

 
Atnaujinta: 2019-03-06