Administracija

 

Virginija.jpg

 

Virginija Giršvildienė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

II vadybinė kategorija

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas:
pirmadieniais 13.00-18.00 val., trečiadieniais 15.00-18.00 val.

Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

 

2021 m. veiklos užduotys >>>

Renata Jonušauskienė

L.e.p.direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1-4 klasės)

 

Tėvų ir interesantų priėmimo laikas trečiadieniais 13.00-15.00 val.
Prieš atvykstant į tėvų ir interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu.

El.paštas renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Jonas Jonikaitis

L.e.p.direktoriaus pavaduotojas ugdymui (5-8 klasės)

IKT specialistas (TAMO dienynas, Mokinių pažymėjimai)

El.paštas jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt

Progimnazija, Kabineto Nr. 245

20130902_205356.jpg

 

Ramūnas Sinkevičius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

III vadybinė kategorija

Choreografijos mokytojas metodininkas

El.paštas ramunas.sinkevicius@balsiumokykla.lt 

Viktorija

Viktorija Strazdienė                                           

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

El. paštas viktorija.strazdiene@balsiumokykla.lt

 

Milda Šerepėkienė

Raštinės vadovė

El.paštas milda.serepekiene@balsiumokykla.lt

 

Marija Cibulskytė

Sekretorė

El.paštas marija.cibulskyte@balsiumokykla.lt

 

Vaiva Petrauskienė

Bibliotekininkė

El. paštas vaiva@balsiumokykla.lt

Progimnazija, Biblioteka

Sandra Ramoškienė

Bibliotekininkė

El.paštas sandra.ramoskiene@balsiumokykla.lt

Pradinė, Skaitykla (Kabineto Nr. 147)

 

2018 m. direktorės Loretos Kačiušytės Skramtai veiklos ataskaita
Atnaujinta: 2021-02-05