Administracija

 

Virginija.jpg

 

Virginija Giršvildienė

Direktorė

 

El.paštas virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

 

2021 m. veiklos užduotys >>>

 

2020 m. veiklos ataskaita >>>

Renata Jonušauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1-4 klasės)

 

El.paštas renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Vilma Martinkėnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5-8 klasės)

El.paštas vilma.martinkeniene@balsiumokykla.lt

20130902_205356.jpg

 

Ramūnas Sinkevičius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (Neformalusis ugdymas)

El.paštas ramunas.sinkevicius@balsiumokykla.lt 

Laura Buterlevičienė                                         

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5-8 klasės)

El. paštas laura.buterleviciene@balsiumokykla.lt

 

Viktorija

Viktorija Strazdienė                                           

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

El. paštas viktorija.strazdiene@balsiumokykla.lt

 

Milda Šerepėkienė

Raštinės vadovė

El.paštas milda.serepekiene@balsiumokykla.lt

Marija Cibulskytė

Sekretorė

El.paštas marija.cibulskyte@balsiumokykla.lt

Vaiva Petrauskienė

Bibliotekininkė

El. paštas vaiva@balsiumokykla.lt

Progimnazija, Biblioteka

Sandra Ramoškienė

Bibliotekininkė

El.paštas sandra.ramoskiene@balsiumokykla.lt

Pradinė, Skaitykla

 

2018 m. direktorės Loretos Kačiušytės Skramtai veiklos ataskaita
Atnaujinta: 2021-09-07