Mokyklos naujienos

Dėl nemokamo pirmokų maitinimo

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokysis pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.  
 
Kad pirmokui  būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus nuo 2020 liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma, SP-11 pildymo pavyzdys pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti šiais būdais:
- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
- prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt.
 
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.
 

 

Pagarbiai,

Administracija

Mokyklos vasaros darbo laikas

Mokyklos vasaros darbo laikas: 8.00-17.00 val. 

Mokyklos biblioteka atostogauja iki liepos 24 d. imtinai. 

Klasių komplektai su klasių vadovais

Skelbiame klasių komplektų su klasių vadovais sąrašus:

1-ų klasių sąrašai >>>

5-ų klasių sąrašai >>> (atnaujinta 2020-06-26)

3-4 ir 6-7 naujai priimtų mokinių sąrašai >>>

Mokinių, kviečiamų mokytis į Vilniaus Balsių progimnaziją, sąrašai

Skelbiame mokinių, kviečiamų mokytis į Vilniaus Balsių progimnaziją, sąrašus po pirmojo Priėmimo komisijos posėdžio:

Kviečiamų mokytis į 1-as klases sąrašas >>>

Kviečiamų mokytis į 2-8 klases sąrašai >>>

 

Birželio 10-11 d. e.sistemoje tėvai tvirtina kvietimus mokytis (tie, kurie dar nepatvirtino ir yra pasirinkę daugiau negu 1 mokyklą).

Informacija apie sutarčių pasirašymą, visiems pakviestiems mokytis Vilniaus Balsių progimnazijoje, kurių statusas e.sistemoje - "Laukiama sutarties pasirašymo", išsiųsta e.sistemoje nurodytais el.paštais. Sutarčių pasirašymas vyks NE elektroniniu būdu, bet atvykus į įstaigą. 

Parengė

Priėmimo komisija

Sveikiname 4F klasės mokinę Uršulę Platūkytę, tapusia nugalėtoja respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Tėviškės takeliai". 
Šių metų kovo 4 d. vykusiame respublikiniame anglų k. konkurse “Kalbų Kengūra 2020“ dalyvavo 89 Balsių progimnazijos 5-8 klasių mokiniai.