Mokyklos naujienos

Priėmimas

Gerb. būsimų pirmokų tėveliai,
 
Primenu, kad visi tėveliai, kurie pateikėte el. prašymus mokytis Vilniaus Balsių progimnazijos pirmoje klasėje, atkreiptumėte dėmesį į pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. 
IŠSKYRUS  punktą 46.9.  vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje.
El. prašyme rasite skiltį „Specifiniai pageidavimai“ - šioje skiltyje būtinai nurodykite brolio/sesers, jau lankančio Vilniaus Balsių progimnaziją, vardą, pavardę ir klasę. Atskiros pažymos prisegti nereikia.
 
Jūsų pažymėtas pirmumo kriterijus be patvirtinančio dokumento (prisegtuko) negaus nei vieno vertės taško
 
Prašymus papildyti, redaguoti galite iki birželio 1 d. t. y. likus 3 darbo dienoms iki pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, kuris vyks birželio 7 dieną.
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
<...>
22.    Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.
 
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

Gegužės 19 dieną Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas, Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinatorius  Gediminas Petkus kartu su Balsių progimnazijos 1C  ir 2B  klasių mokiniais ir mokytojomis  Silvija bei Renata keliavo prie Žaliųjų ežerų pažinti   Pavilnių regioninio parko paukščius. Žygio metu nukeliavome 5 km., susipažinome su daugiau nei 20 paukščių rūšių ir paminėjome Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Šiam žygiui Telskopai.lt parūpino vaikams žiūronus, kad mokiniai iš arčiau susipažintų su sparnuočiais. Žygio metu Balsiuose stebėjome dangų skrodžiančius juodosius čiurlius ir langines kregždes. Ant stogų aktyviai giedojo dūminės raudonuodegės, o krūmynuose čirškėjo karklažvirbliai. Pušyse stebėjome giedantį margasparnės musinukės patinėlį. Pievose sutikome „sliekinėjančius“ strazdus ir varnėnus. Šiems paukščiams šios dienos itin aktyvios. Jaunikliai lizduose jau laukia gėrybių. Krūmynuose giedojo kiauliukės ir geltonosios startos. Pasiekus mišką klausėmės melodingų juodųjų strazdų ir liepsnelių giesmių. Kiek tolėliau sutikome pečialindas, zyles ir kikilius. Prie pat ežero stebėjome bukutį, didijį margąjį genį, baltąją kielę. Virš miško suko ratus paprastasis suopis. Ežero pakrantėje stebėjome ausuotąjį kragą lizde (lizdas sukrautas šalia medinio tako). Ežere plaukiojo didžiųjų ančių pora.

Į mokyklą grįžome kupini įspūdžių ir geros nuotaikos lydimi, apdainavę matytus paukštelius.

Gegužės 18 d. mokykloje vyko 4 kl. baigiamųjų šokio kūrybinių darbų / šokio spektaklių pristatymas. Mokiniai rodė savo sukurtas šokio kompozicijas, kurios buvo labai įvairios, unikalios ir aktualios šioms dienoms. Kostiumus ir scenografiją mokiniai taip pat kūrė patys. 
Dėkojame klasės vadovams už palaikymą.
 

Gegužės 18 dienos vakarą mokyklos kiemelyje skambėjo etnokultūrinių klasių ir vaikų folklorinio ansamlio „Bitinėlis“ atliekamos liaudies dainos, šmaikščios pasakos, sušokti smagūs liaudiški šokiai. Nuaidėjo tradicinis renginys „Iš senolių lobyno...“.
Mieli mokytojai, 4-ų klasių mokiniai ir tėveliai,

Š. m. gegužės 30 d. 9.00 val.
Vilniaus Balsių progimnazijoje
Vyks ketvirtokų išleistuvės.
Kviečiame dalyvauti
Ir kartu patirti džiugių akimirkų.

Trečiokai ir jų mokytojos
Gegužės 15 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Vilniaus Balsių progimnazijos, Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos ir Lietuvos edukologijos universiteto bendro respublikinio projekto - kūrybinių dirbtuvių „Virš vaivorykštės“ finalas - šventinis koncertas, kuriame dalyvavo kolektyvai / klasės, kurių pasirodymus bendradarbiaudami paruošė mokyklų muzikos, šokio, teatro mokytojai, parengę labai originalius pasirodymus pagal kompozitorės Neringos Lapinskienės sukurtas dainas. Šventę vainikavo bendra visų dalyvių daina ir balionų jūra!