Mokyklos naujienos

Darbas spalio 26 - lapkričio 8 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija:
 
"Vyriausybė pritarė, kad nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–12 klasių mokiniams ir profesinio mokymo įstaigose skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę mokysis nuotoliniu būdu.
 
• Pradinių klasių mokiniai po savaitės trukmės atostogų grįš į mokyklas, jiems nuotolinis mokymas netaikomas, nebent savivaldybės, kuriose paskelbtas karantinas, priima kitokį sprendimą.
• Darželiuose vaikai bus ugdomi kontaktiniu būdu, nebent savivaldybės, kuriose paskelbtas karantinas, priima kitokį sprendimą.
• Neformalus vaikų švietimas visoms amžiaus grupėms nuo spalio 26 d. dvi savaites vyks tik nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, veiklos laikinai bus stabdomos. Nuotoliniu būdu bus teikiama ir švietimo pagalba." 
 
 
Informuojame, kad neformalus ugdymas Vilniaus Balsių progimnazijoje nuo spalio 26 d iki lapkričio 6 d. nevyks. 
 
Parengė
Mokyklos administracija
Mokyklų koridoriai pasipuošė juodėjimą skatinčiais edukaciniais žaidimais. 
Mokinių noro dalyvauti projekto „Brangindami praeitį, kurkime ateitį“ veiklose nenumaldė nei praėjusį kovą paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso protrūkio, nei būtinybė mokslo metus tęsti ir pabaigti nuotoliniu būdu. Projekto komandos paskatinti, entuziastingiausiai nusiteikę mokiniai ragino bendraklasius dalyvauti tam laikotarpiui numatytose veiklose, o mokytojos, žinodamos vaikų norą ir kūrybiškumą, pritaikė veiklas pagal atsakingų sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijas ir būrė vaikus į bendrus darbus virtualioje erdvėje.
DĖMESIO!!! 
Mokytojų dieną startavo Balsių progimnazijos radijas. Kūrybinę grupę sudaro Gabija Gailiūnaitė (Violeta Puškytė), Izabelė Rauckytė (Sigita Bulvytė), Darius Katinas ir Pijus Stanionis (Petras Mazgauskas). Radijo laidose galite išgirsti rubrikas: „Dienos tema“, „Svečias“, reklamą, mokyklos žinias ir dienos orus. Kiekvieną rubriką skaito vis kitas mokinys, o „Svečio“ rubrikoje kalba vis kitas svečias. Vėliau bus galima išgirsti ir viktoriną „Brūkšnys“.

Ugdymo proceso organizavimas spalio 12 d.

Visų mokyklos bendruomenės narių dėmesiui, 2020 m. spalio 11 d. (sekmadienį) vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir mokyklos patalpose veiks rinkimų apylinkės, dirbs rinkimų komisijos, kurios, kaip rodo patirtis, darbą baigia vidurnaktį ar net vėliau. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui jos turi būti išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui.  Dezinfekavimo darbus pradės uždarius apylinkes po 20.00 val. ir išvykus rinkimų komisijai anksti ryte.
 
Informuojame visus, kad Balsių progimnazijos pradinio ugdymo filialo (Balsių g. 20) ugdymo procesas organizuojamas tokia tvarka: 
1 pamoka - vyks lauke (tėvelių prašoma pasirūpinti, kad vaikai būtų apsirengę atsižvelgiant į oro sąlygas);
2 pamoka - vyks mokyklos patalpose (klasėse).
 
Balsių progimnazijoje (Bubilo g. 8) ugdymo procesas organizuojamas tokia tvarka: 
4 klasių mokiniai į mokyklą atvyksta į 2 pamoką;
5-6 klasių mokiniai į mokyklą atvyksta  į 2 pamoką;
7-8 klasių mokiniai atvyksta į 3 pamoką.
 
Dėl vykdomos dezinfekcijos, anksčiau atvykę mokiniai į mokyklą įleisti nebus.
 
 
Laikinai einanti direktorės pareigas
Virginija Giršvildienė