Mokyklos naujienos

Balandžio 19 d. Kaune vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių -  lietuvių liaudies  kūrybos atlikėjų konkurso "Tramtatulis" respublikinis turas, kuriame dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos. Konkurse puikiai pasirodė mūsų mokyklos 3 a kl. mokiniai Pijus Vasiliauskas, Jurgis Simonas Belevičius ir 6 c kl. mokinė Gabija Jonušauskaitė.
Balandžio 15 d. baigėsi Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio varžybos Jeruzalės mokyklos kūno kultūros mokytojos-metodininkės Eugenijos Janušaitienės taurei laimėti.
Mieli balsiečiai, šį šeštadienį (balandžio 18 d.), 10 val. kviečiame į talką!
Mokykla pagal paraišką atrinkta dalyvauti nacionalinio lygmens projekte "Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015 m." Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC).
 
Standartizuotų testų tikslas - sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Taigi bus įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams iki testavimo taip pat bus pateikti klausimynai.
 

Standartizuotas testas

Data

Standartizuotas testas

Data

4 klasė

8 klasė

Skaitymas

Balandžio 28 d.

Skaitymas

Gegužės 6 d.

Rašymas

Balandžio 29 d.

Rašymas

Gegužės 7 d.

Pasaulio pažinimas

Balandžio 30 d.

Matematika

Gegužės 12 d.

Matematika

Gegužės 5 d.

Socialinių mokslų testas

Gegužės 14 d.

   

Gamtos mokslų testas

Gegužės 15 d.

Atlikimo trukmė – 45 min.

Atlikimo trukmė – 60 min.

 

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas

Informuoju, kad Vilniaus miesto savivaldybės Taryba  2015 m. kovo 18 d. Nr. 1-2288 priėmė sprendimą "Dėl Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos (struktūros) pertvarkos". Mokyklos pertvarkos į  progimnaziją procesas bus užbaigtas iki 2015 m. rugpjūčio 31 dienos.
 
 
 
Pagarbiai, 
Direktorė Loreta Kačiušytė Skramtai
Prieš šv. Velykas mokykloje organizuoti įvairūs renginiai. Lankėsi Vladas Martinkonis, kuris supažindino vaikus su margučių skutinėjimo menu, be to kelias savaites kelių pradinių klasių mokiniai gamino netradicinius margučius, kurie šiuo metu yra eksponuojami mokyklos foje.