Dokumentai
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:23 190.42 KB
Mokinio elgesio taisyklės 247.67 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 2022-06-13 13:37:57 363.81 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-04-25 22:19:20 331.39 KB