Dokumentai
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-07-21 12:00:20 187.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:23 190.42 KB
Mokinio elgesio taisyklės 247.67 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 190.96 KB