Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2017-2022 m. 2022-03-29 14:07:38 296.86 KB
Tėvų informavimo planas 2022-03-29 14:07:38 169.6 KB
2020 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 502.91 KB
2021 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 646.17 KB
2022 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 1.28 MB
Ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:51:57 242.52 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:52:16 350.61 KB
1 priedas. Žmogaus saugos programos temų integravimas 5-8 klasėse 2022-01-04 23:52:29 87.16 KB
2 priedas. Ugdymo dienų turinio įgyvendinimas 2022-01-04 23:52:42 66.1 KB
3 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-04 23:52:59 138.59 KB
4 priedas. Etninės kultūros programos integravimo aprašas 2022-01-04 23:53:09 127.31 KB
5 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2022-01-04 23:53:20 133.32 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų planas 2022-01-04 23:54:55 824.27 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 m. lapkričio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-01-06 11:05:40 256.06 KB
2021 m. gruodžio mėnesio mokyklos veiklos planas 261 KB
2022 m. sausio mėnesio mokyklos veiklos planas 78.75 KB
2022 m. vasario mėnesio mokyklos veiklos planas 253.63 KB
2022 m. kovo mėnesio mokyklos veiklos planas 292.52 KB
2022 m. balandžio mėnesio mokyklos veiklos planas 91.48 KB
2022 m. gegužės mėnesio mokyklos veiklos planas 101.9 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Loretos Kačiušytės Skramtai 2018 metų veiklos ataskaita 2021-11-08 09:23:37 1.52 MB
Virginijos Giršvildienės 2020 metų veiklos ataskaita 1.4 MB
Virginijos Giršvildienės 2021 metų veiklos ataskaita 1.8 MB