Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 211.53 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 253.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 190.42 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 164.59 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2022-03-29 14:06:03 113.57 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 225.56 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2022-03-29 14:06:03 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2022-03-29 14:06:03 662.16 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-04-25 22:19:20 331.39 KB