Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Balsių progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 225.35 KB
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:17 80.5 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:18 187.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:40 190.42 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:19 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-20 15:20:20 113.57 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:20 164.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2021-07-20 15:22:58 662.16 KB