Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2021-07-20 15:14:23 2.01 MB
Tvarkos
Vilniaus Balsių progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 225.35 KB
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:17 80.5 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:18 187.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:40 190.42 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:19 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-20 15:20:20 113.57 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:20 164.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2021-07-20 15:22:58 662.16 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-07-20 15:25:21 195.39 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas dėl priėmimo mokytis 12.37 KB
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 368.87 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2021-11-06 11:26:01 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2021-11-06 11:18:12 13.56 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2021-11-06 11:18:32 12.9 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2021-07-20 15:29:38 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2021-11-08 10:44:35 26.5 KB