Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2022-03-30 09:42:59 1.37 MB
Tvarkos
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 211.53 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 253.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 190.42 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 164.59 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2022-03-29 14:06:03 113.57 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 225.56 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2022-03-29 14:06:03 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2022-03-29 14:06:03 662.16 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-04-25 22:19:20 331.39 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2022-03-30 14:12:30 263.78 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-06-01 14:34:24 465.02 KB
Etikos komisijos darbo reglamentas 206.9 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 532.48 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2022-04-26 09:14:16 12.37 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2022-04-26 09:14:16 236.55 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 2022 m. 2022-04-26 09:14:16 201.75 KB
Mokinių priėmimo komisija 2022-04-26 09:14:16 210.9 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-04-26 09:14:16 445.82 KB
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2022-04-26 09:14:16 368.87 KB
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai nuo 2022-09-01
Prašymų mokytis 1-oje klasėje konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 1-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:15 366.12 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 2-8 klasėse, sąrašas po 1-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:26 147.93 KB
Prašymų mokytis 1-oje klasėje konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 2-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:43 719.33 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse, sąrašas po 3-io Priėmimo komisijos posėdžio 437.22 KB
Klasių komplektai
1-ų klasių komplektai 296.32 KB
5-ų klasių komplektai 2022-06-27 11:37:55 455.03 KB
Naujų mokinių paskirstymas į 2, 3, 6, 7, 8 klases 388.04 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2022-03-29 14:07:18 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2022-03-29 14:07:18 13.56 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-03-29 14:07:18 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2022-03-29 14:07:18 26.5 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2022-03-29 14:07:18 12.9 KB