Konsultacijos

1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2021-2022 m.m. pateikiamas tvarkaraštyje (žymima Kons. arba VK).

 

5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2021-2022 m. m.: 

Mokomasis dalykas/kokiam tikslui skiriama konsultacija

Klasė

Mokytojas

Laikas

Kab.

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti).

7 kl. 

Rita Vitanauskienė

Pirmadienis, 1 pamoka

Antradienis, 1 pamoka

313

Lietuvių k. (žinių gilinimas).

7 kl.

Rita Vitanauskienė

Trečiadienis, 1 pamoka

313

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti).

5 kl.

Egidija Trečiokienė

Pirmadienis, 6 pamoka

225

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti).

6 kl.

Egidija Trečiokienė

Pirmadienis, 7 pamoka

306

Lietuvių kalba (žinių gilinimas, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms).

6 kl.

Egidija Trečiokienė

Trečiadienis, 7 pamoka

306

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas).

8 E

Ilona Gustienė

Pirmadienis, 1 pamoka

221

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams).

5 F, G

Ilona Gustienė

Pirmadienis, 7 pamoka

216

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams).

6 F

Ilona Gustienė

Trečiadienis, 7 pamoka

223

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas).

8 kl.

Dalia Iliukevičienė

Pirmadienis, 8 pamoka

105

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas).

8 kl.

Dalia Iliukevičienė

Ketvirtadienis, 8 pamoka

307

Prancūzų kalba (programos žinių gilinimui, pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų).

5-8 kl.

Edita Dailidienė

Trečiadienis, 8 pamoka

224

Prancūzų kalba (Erasmus projekte dalyvaujančių mokinių šnekamosios kalbos gerinimui, projekte numatytų užduočių atlikimui).

6-8 kl.

Edita Dailidienė

Trečiadienis, 7 pamoka

224

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams).

7 E, F

Vida Butienė

Trečiadienis, 1 pamoka

210

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams).

5 A, B

Vida Butienė

Penktadienis, 6 pamoka

214

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams).

5 C, D

Giedrė Vaišnoraitė

Penktadienis, 6 pamoka

302

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams).

6 B, 6 D

Giedrė Vaišnoraitė

Antradienis, 7 pamoka

302

Lietuvių kalbos išlyginamosios konsultacijos iš užsienio grįžusiems mokiniams.

5 C, 6 D

Giedrė Vaišnoraitė

Pirmadienis, 7 pamoka

302

Lietuvių kalbos išlyginamosios konsultacijos iš užsienio grįžusiems mokiniams.

5 C, 6 D

Giedrė Vaišnoraitė

Antradienis, 8 pamoka

302

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti).

5 B, G

Asta Daugialienė

Trečiadienis, 7 pamoka

207

Matematika (mokymosi praradimas dėl Covid-19 kompensuoti).

7 kl.

Sofija Putilova

Ketvirtadienis, 1 pamoka

208

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti).

7 D, F

Agnė Klimaitienė

Penktadienis, 8 pamoka

301

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti). 6 C Agnė Klimaitienė Pirmadienis, 7 pamoka

301

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti).

6 B, E

Agnė Klimaitienė

Antradienis, 8 pamoka 

301

Matematika (žinių gilinimas, spragų šalinimas).

5 C

Raimonda Liukaitienė

Trečiadienis, 6 pamoka

302

Matematika (žinių gilinimas, spragų šalinimas).

5 A, E, F

Raimonda Liukaitienė

Ketvirtadienis, 6 pamoka

225

Matematika (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

8 B, C

Aušra Jermakovienė

Ketvirtadienis, 1 pamoka

107

Matematika (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

8 D, E

Aušra Jermakovienė

Penktadienis, 1 pamoka

222

Matematika (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

5 D

Aušra Jermakovienė

Antradienis, 6 pamoka

209

Matematika (mokymosi praradimams dėl Covid -19 kompensuoti).

8 A

Judita Janionienė

Trečiadienis, 8 pamoka

105

Chemija (programos žinių gilinimui).

8 kl. 

Renata Kudzevičienė

Ketvirtadienis, 1 pamoka

309

Informacinės technologijos (žinių gilinimas). 

6-7 kl.

Agnė Klimaitienė

Pirmadienis, 8 pamoka

301

Informacinės technologijos (žinių gilinimas, spragų šalinimas, praleistų darbų atsiskaitymas, kiti IKT klausimai).  5-6 kl. Gabrielė Nainė Antradienis, 7 pamoka 301

Informacinės technologijos (žinių gilinimas, spragų šalinimas, praleistų darbų atsiskaitymas, kiti IKT klausimai).

5-7 kl.

Jonas Jonikaitis

Ketvirtadienis, 8 pamoka

322

Informacinės technologijos (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

6-7 kl.

Jonas Jonikaitis

Penktadienis, 7 pamoka

322

Istorija (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

5-6 kl.

Giedrė Kaunaitė

Trečiadienis, 7 pamoka

104

Istorija (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

5-6 kl.

Giedrė Kaunaitė

Penktadienis, 6 pamoka

104

Istorija (spragų šalinimas dėl Covid-19, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams).

6-8 kl.

Mindaugas Maslauskas

Pirmadienis, 8 pamoka

Antradienis, 1 pamoka

104

Geografija (spragų šalinimas dėl Covid-19, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams).

6G, F

7E

8A, 8B, 8C, 8E

Jolanta Zinkevičienė

Ketvirtadienis, 1 pamoka

105

Geografija (spragų šalinimas dėl Covid-19, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams). 6 G, F Jolanta Zinkevičienė Ketvirtadienis, 9 pamoka 107

Geografija (spragų šalinimas, pagalba ruošiant namų darbus, ruošimasis olimpiadoms, konkursams, mokymosi praradimų dėl Covid-19 kompensavimas). 

 

6-8 kl. 

 

Mantas Karanauskas

 

Pirmadieniais, 7 pamoka

Antradieniais, 1 pamoka

 

315

Geografija (nuotolinio mokymosi laikotarpiu atsiradusių žinių spragoms užpildyti).

6-8 kl.

Mantas Karanauskas

Pirmadienis, 1 pamoka

315

Biologija (programos žinių gilinimui, spragų šalinimui).

8 kl.

Jolita Lukošaitienė

Trečiadienis, 7 pamoka

125

Biologija (integruoto gamtamokslinio projekto žinių gilinimas, spragų šalinimas, kiti gamtamoksliniai klausimai).

7-8 kl. 

Asta Jelagienė

Pirmadieniais, 7 pamoka

Trečiadieniais, 7 pamoka

221

Anglų kalba (pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti).

6 kl.

Jurgita Miškinienė

Trečiadienis, 8 pamoka

215

Anglų kalba (pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų).

5 E, F, G

Ieva Sruogiūtė

Penktadienis, 6 pamoka

225

Muzika (mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas).

6-8 kl.

Svajūnas Mackevičius

Pirmadienis, 7 pamoka

236

Atnaujinta: 2022-04-22
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.