Vizija, misija, vertybės

Vizija 

Balsių progimnazija – šiuolaikiška, atvira kaitai, susitelkusi, nuolat besimokanti ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla.

Misija 

Sudaryti motyvuojančią mokymosi aplinką, kurioje:

 • mokinys įgytų kokybišką pradinį ir I pakopos pagrindinį išsilavinimą;
 • augtų asmenybė, gebanti kelti asmeninius ir siekianti įgyvendinti bendrus mokyklos tikslus;
 • mokytojai turėtų galimybę nuolat tobulinti savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
 • būtų formuojama refleksyvios bendruomenės kultūra;
 • būtų puoselėjama lietuvių tautos kultūra ir tradicijos, ugdoma pagarba kitų tautų kultūrai;
 • būtų skatinamas bendruomeniškumas ir visų bendruomenės narių saviraiška.

Vertybės 

Pagarba. Atsakomybė. Kūrybiškumas.

Pagarba – mokyklos bendruomenės geranoriškas susitarimas dėl:
● sąžiningo požiūrio į save ir savo darbą;
● kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo;
● skirtingų lyčių lygių galimybių pripažinimo;
● saugios aplinkos kūrimo ir tausojimo;
● tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimo, tinkamo dėmesio kitų tautų kultūrai.

Atsakomybė – sąmoningas mokyklos bendruomenės narių pasirinkimas:
● sąžiningai atlikti pareigas;
● rūpintis savimi ir kitais;
● tausoti ir kurti aplinką;
● mokytis visą gyvenimą.

Kūrybiškumas – mokyklos bendruomenės narių siekis:
● laisvai ir kritiškai reikšti mintis ir idėjas;
● sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai,
autentiškai kūrybai;
● lanksčiai spręsti problemas;
● kurti draugišką, tobulėti skatinančią aplinką.

 

Kiekvienam svarbu kokioje aplinkoje dirbame ir mokomės, kokius santykius kuriame. Taigi, mikroklimatas priklauso nuo visų mokyklos bendruomenės narių susitelkimo vardan bendro tikslo, nuo supratingumo, pozityvumo, geranoriškumo, bendrų vertybių turėjimo, noro jaustis komanda ir gebėjimo didžiuotis savo mokykla. Kurkime mokyklą, kurioje būtų gera dirbti ir mokytis, kurioje kiekvienas galėtų realizuoti savo gebėjimus, patirti sėkmę ir būti įvertintas. Tik sukūrę gerą mikroklimatą galėsime išugdyti kūrybingą jauną žmogų, siekianti ambicingų tikslų, gebantį konkuruoti, įveikti pasitaikančius iššūkius, gebantį bendradarbiauti, norintį tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Kartu mes galime daugiau ir geriau!

Direktorė Virginija Giršvildienė

 

Atnaujinta: 2024-04-29
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.