Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą.

Privaloma Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketveri metai (5-8 klasės), II dalis – dveji metai ( 9-10 klasės).

Vilniaus Balsių progimnazijoje mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse ir kitur. 

Antros užsienio kalbos pradedama mokytis jau 5 klasėje, skiriant 1 pamoką per savaitę. 

Nuo 5 iki 8 klasės įgyvendinama socialinių emocinių įgūdžių programa Lions Quest“ Paauglystės kryžkelės“. 8 klasės mokiniams kuriamos palankios sąlygos įsitraukti į savanorystės veiklas. 

 

Už pagrindinį ugdymą progimnazijoje atsakingas asmuo

Laura Buterlevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5-8 klasės)

Etikos mokytoja, vyresnioji tikybos mokytoja

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 245 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Už pagrindinį ugdymą progimnazijoje atsakingas asmuo

Vilma Martinkėnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5-8 klasės)

Vyresnioji istorijos mokytoja

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 241 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2024-07-04
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!