Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2017-2022 m. 2022-03-29 14:07:38 296.86 KB
Tėvų informavimo planas 2022-03-29 14:07:38 169.6 KB
2020 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 502.91 KB
2021 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 646.17 KB
2022 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 1.28 MB
Ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:51:57 242.52 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:52:16 350.61 KB
1 priedas. Žmogaus saugos programos temų integravimas 5-8 klasėse 2022-01-04 23:52:29 87.16 KB
2 priedas. Ugdymo dienų turinio įgyvendinimas 2022-01-04 23:52:42 66.1 KB
3 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-04 23:52:59 138.59 KB
4 priedas. Etninės kultūros programos integravimo aprašas 2022-01-04 23:53:09 127.31 KB
5 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2022-01-04 23:53:20 133.32 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų planas 2022-01-04 23:54:55 824.27 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. spalio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 84.55 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 85.89 KB
2022 m. birželio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 97.15 KB
2022 m. gegužės mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 101.9 KB
2022 m. balandžio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 91.48 KB
2022 m. kovo mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 292.52 KB
2022 m. vasario mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 253.63 KB
2022 m. sausio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 78.75 KB
2021 m. gruodžio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 261 KB
2021 m. lapkričio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-28 13:11:25 256.06 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Loretos Kačiušytės Skramtai 2018 metų veiklos ataskaita 2021-11-08 09:23:37 1.52 MB
Virginijos Giršvildienės 2020 metų veiklos ataskaita 1.4 MB
Virginijos Giršvildienės 2021 metų veiklos ataskaita 1.8 MB

Atnaujinta: 2022-09-22
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35