Mokytojai

 

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija Auklėjamoji klasė
Gražina Abaravičienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 4E
Ingrida Adelbergienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 4C
Dalia Adomavičienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1B
Gitana Adomavičiūtė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 2A
Asta Antulienė Anglų kalbos mokytoja  Mokytoja metodininkė  8D
Odeta Bagdonavičiūtė Šokio mokytoja Mokytoja  
Džordana Erika Baltrukaitytė IT mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Mindaugas Blieka Technologijų mokytojas  Mokytojas  
Radvilė Bliūdžiūtė Anglų kalbos mokytoja  Mokytoja  
Zita Butkevičiūtė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Laura Buterlevičienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7E
Vida Butienė  Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  6A
Gintarė Čepukonytė - Cechanavičienė Teatro mokytoja  Mokytoja  
Marius Černiauskas Istorijos mokytojas Mokytojas  
Ramunė Černienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 4B
Vita Černienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė  2D
Edita Dailidienė Prancūzų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7D
Rasa Dambrauskaitė - Svidinskienė Dailės mokytoja  Vyresnioji mokytoja 8A
Asta Daugialienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6B
Artūras Daunoravičius Fizikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
Živilė Ežerskienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja metodininkė  4A
Daiva Freigofienė Vokiečių kalbos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  
Jurgita Gaigalienė Etikos mokytoja  Mokytoja  
Laura Gailiūnienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja 3D
Tomas Gaškas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas  
Virginija Giršvildienė Fizinio ugdymo mokytoja  Mokytoja metodininkė   
Dovilė Gramauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6F
Aida Griškienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė   
Eimantas Grybauskas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas 7F
Ilona Gustienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  6G
Dalia Iliukevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5A
Asta Indrašienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja 2H
Jolita Jančiauskienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 3A
Jolanta Jankūnaitė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Ingrida Jasaitienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja 2G
Ona Jaraminienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 3B
Asta Jelagienė Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6D
Renata Jonušauskienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja metodininkė   
Jurga Jonušienė Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 4D
Nijolė Jucienė Technologijų mokytoja  Mokytoja ekspertė  7A
Monika Jutelienė Dailės mokytoja  Mokytoja  
Mantas Karanauskas Geografijos mokytojas Vyresnysis mokytojas 7C
Vaiva Karklelienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė   
Lina Kašėtienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 2C
Jūratė Kaubrienė Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 2B
Giedrė Kaunaitė-Kavaliauskienė Istorijos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 5E
Silvija Kazakevičienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja metodininkė  3C
Laimutė Kivitienė Tikybos mokytoja  Mokytoja metodininkė   
Agnė Klimaitienė Informatikos ir matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 8F
Renata Kudzevičienė Chemijos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  
Vida Laucienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1A
Jūratė Lazauskienė  Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  5D
Raimonda Liukaitienė Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  
Jolita Lukošaitienė Biologijos mokytoja  Mokytoja metodininkė  5B
Janina Macevičienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1F
Svajūnas Mackevičius Muzikos mokytojas Mokytojas  
Raimonda Mankevičienė Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 1C
Vilma Martinkėnienė Istorijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Audronė Masiukienė Teatro mokytoja  Mokytoja ekspertė   
Jurgita Miškinienė Anglų kalbos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 7B
Danguolė Namirskienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė   
Renata Palubinskienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1E
Loreta Ponelienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1G
Aistė Pranskūnaitė Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 4F
Jolanta Ptašinskienė Anglų kalbos mokytoja  Mokytoja  
Rita Pundziutė Tikybos mokytoja Mokytoja  
Sofja Putilova Matematikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 8C
Žaneta Ratkienė Muzikos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 8E
Marytė Rimkienė Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 3F
Marytė Rimkienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Loreta Rouabhi Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja 3E
Ramūnas Sinkevičius Šokio mokytojas Mokytojas metodininkas   
Gerda Smirnovė Anglų kalbos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  
Vaida Stanevičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5F
Snieguolė Steponavičienė Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė 8B
Dovilė Šarkūnaitė  Anglų kalbos mokytoja  Mokytoja 6E
Loreta Šileikienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja metodininkė  3G
Egidija Trečiokienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7G
Vaida Uždavinė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja metodininkė  2E
Giedrė Vaišnoraitė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  6C
Monika Vaitekūnaitė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja 1D
Ana Vincel Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Rita Vitanauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   
Jolanta Zinkevičienė Geografijos mokytoja  Vyresnioji mokytoja 5C
Arūnas Žala Technologijų mokytojas  Mokytojas  
Jolita Žvironienė Pradinių klasių mokytoja  Mokytoja 2F
Atnaujinta: 2023-09-22
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35