Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2021-07-20 15:14:23 2.01 MB
Tvarkos
Vilniaus Balsių progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 225.35 KB
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:17 80.5 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:18 187.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:40 190.42 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:19 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2021-07-20 15:20:20 113.57 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-20 15:20:20 164.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2021-07-20 15:22:58 662.16 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-07-20 15:25:21 195.39 KB
Priėmimas į progimnaziją
Prašymas dėl priėmimo mokytis 12.37 KB
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 368.87 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2021-11-06 11:26:01 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2021-11-06 11:18:12 13.56 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2021-11-06 11:18:32 12.9 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2021-07-20 15:29:38 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2021-11-08 10:44:35 26.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2017-2022 m. 2021-07-20 15:36:46 296.86 KB
2020 m. veiklos planas 2021-07-20 15:36:47 502.91 KB
2021 m. veiklos planas 2021-07-20 15:36:48 646.17 KB
Tėvų informavimo planas 169.6 KB
Ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:51:57 242.52 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:52:16 350.61 KB
1 priedas. Žmogaus saugos programos temų integravimas 5-8 klasėse 2022-01-04 23:52:29 87.16 KB
2 priedas. Ugdymo dienų turinio įgyvendinimas 2022-01-04 23:52:42 66.1 KB
3 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-04 23:52:59 138.59 KB
4 priedas. Etninės kultūros programos integravimo aprašas 2022-01-04 23:53:09 127.31 KB
5 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2022-01-04 23:53:20 133.32 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų planas 2022-01-04 23:54:55 824.27 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 m. lapkričio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-01-06 11:05:40 256.06 KB
2021 m. gruodžio mėnesio mokyklos veiklos planas 261 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Loretos Kačiušytės Skramtai 2018 metų veiklos ataskaita 2021-11-08 09:23:37 1.52 MB
Virginijos Giršvildienės 2020 metų veiklos ataskaita 1.4 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:09:07 470.62 KB
Standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
2018 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:33 691.14 KB
2018 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:40 690.17 KB
2018 m. 6-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:48 456.54 KB
2018 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:56 754.62 KB
2019 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 691.61 KB
2019 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 912.24 KB
2019 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 614.88 KB
2021 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 605.51 KB
2021 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 586.01 KB
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-07-21 12:00:20 187.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:23 190.42 KB
Mokinio elgesio taisyklės 247.67 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 190.96 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų aprašas 2021-10-13 11:00:19 403.14 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų VDM tvarkos aprašas 2021-11-08 10:45:09 221.92 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus Balsių progimnazijos bibliotekos nuostatai 2021-07-21 11:08:26 211.18 KB
Naudojimosi Vilniaus Balsių progimnazijos biblioteka taisyklės 2021-07-21 11:08:27 160.15 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka 2021-07-21 11:08:27 177.06 KB
2019 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2021-07-21 11:08:28 759.63 KB
2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2021-07-21 11:08:29 527.75 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas (atnaujinta 2020-04-03) 2021-07-21 11:08:30 218.2 KB
2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 569.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2022-01-17 10:28:54 2.35 MB
11-14 metų vaikų valgiaraštis 2022-01-17 10:24:07 0.97 MB
Pavakarių valgiaraštis 2022-01-12 08:14:31 15.54 KB
Valgiaraščio dienos 2022-01-13 13:34:01 495.12 KB
Maitinimo paslaugą teikiančios VšĮ "Dvylika žirnių" patiekalų kaina 2022-01-12 08:14:31 342.61 KB
Mokinių uniformų tiekėjų pateikta informacija Atnaujinta Dydis
UAB ,,Lidata" pavyzdžiai ir kainoraštis 2021-07-27 14:15:20 597.58 KB
UAB „Manovita" kainoraštis 2021-07-27 14:15:35 367.2 KB
"8 ToGo" kainoraštis 2021-07-27 14:15:56 23.13 KB
„Savitas stilius“ kainoraštis 201.89 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 494.31 KB
Duomenų valdytojo veiklos įrašas 2021-07-22 08:48:47 417.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 918.86 KB
Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 431.33 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas 2021-07-22 08:48:47 297.7 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2021-07-22 08:48:47 548.48 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.26 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2021 m. III ketv. 2021-10-29 15:07:02 151.86 KB
1,2 proc. parama Atnaujinta Dydis
2 proc. paramos ataskaita už 2019 m. 135.82 KB
1,2 proc. paramos ataskaita už 2020 m. 156.12 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 760.82 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 383.76 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 387.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 386.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 968.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 I ketv. 2021-10-29 15:04:49 742.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 II ketv. 2021-10-29 15:03:52 808.01 KB