Specialusis pedagogas

Ingrida Adelbergienė Specialioji pedagogė (1-3 klasės)

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 123 kab., 211 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:    

 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį bei ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Eglė Saikauskienė Specialioji pedagogė (1-3 klasės)

1-3 klasių skyrius, Balsių g. 20, 213 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Laiku pastebi, atpažįsta mokinių SUP, atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.
 • Parenka tinkamus ugdymo būdus, metodus darbui su SUP  mokiniais.
 • Konsultuoja  mokytojus pritaikant bei individualizuojant bendrąsias programas.
 • Padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno SUP mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ugdymo klausimais SUP mokinių mokytojus, mokytojų padėjėjus, tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę SUP mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Aktyviai dalyvauja pagalbos specialistų, Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Neringa Darulytė Specialioji pedagogė (4-6 klasės)

4-8 klasių skyrius, Bubilo g. 8, 211 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Veda individualias ir pogrupines pratybas, parenka tinkamus ugdymo metodus, pagal poreikį teikia pagalbą pamokoje.
 • Remdamasi SUP turinčių mokinių stiprybėmis ir galimybėmis, padeda jiems įsisavinti ugdymo(si) turinį.
 • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą.
 • Bendradarbiauja ir konsultuoja mokyklos pedagogus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis.
 • Dalyvauja švietimo pagalbos specialistų, Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Atnaujinta: 2024-04-29
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS