ERASMUS+ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ mokytojų pasidalinimas gerąja patirtimi

  • Paskelbė : Mokyklos administracija
  • Paskelbta: 2022-02-11
  • Kategorija: Pranešimai

Įgyvendinant įtraukiojo švietimo viziją Lietuvoje, kiekvienai mokyklai iškyla svarbus uždavinys tinkamai pasiruošti įtraukiojo ugdymo procesui, pasirūpinti mokytojų kompetencijų tobulinimu. Balsių progimnazija įsitraukė į Erasmus+ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ veiklas. Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su  kitų šalių pedagogais. Balsių progimnazijos mokytojai gilinosi į įtraukaus ugdymo metodiką, išbandė ją su mokiniais ir kartu su projekto partneriais VDU mokslininkais analizavo ugdymo proceso pokyčius bei metodikos naudojimo poveikį mokiniams. Projekto veiklos rezultatas ir tuo pačiu pridėtinė vertė mokyklai - buvo išleistas metodinis leidinys „Universalus dizainas mūsų mokykloje“, kuriuo gali naudotis mokytojai, pradedantys savo pamokose taikyti įtraukaus ugdymo elementus.

Džiugu, kad projekte dalyvavę mokytojai gali skleisti savo patirtį kitiems kolegoms. Balsių progimnazijoje yra stiprinamas kolegialaus ryšio teikimas, visi mokytojai, dalyvavę projektinėse veiklose, konferencijose, metodinėse grupėse skatinami dalintis gerąja patirtimi. Siekdami pasirengti įtraukaus ugdymo įgyvendinimui, mokytojai, dalyvavę šiame Erasmus+ projekte, mokinių atostogų metu, vasario 15 d., skaitys pranešimus bei organizuos diskusijas su kolegomis taip tobulindami savo kompetencijas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Tvarkaraštis
  • Elektroninis dienynas
  • Registracija pokalbiui
  • Ugdymo aplinka
Naujienų archyvas